Freshome
Home Kitchen Design Ideas, Pictures, Decor and Inspiration Sleek and Stylish Breadbin – Armadillo Breadbin

Sleek and Stylish Breadbin – Armadillo Breadbin

Today I’ve found a very beautiful breadbin. Armadillo Breadbin looks unusual to say the least. Made of brushed aluminium, wood and plastic, the Armadillo looks sharp, sleek and stylish. Rarely, a bread bin can demand so much attention. Armadillo Breadbin will be certainly be the center piece of a kitchen.

bread bin Sleek and Stylish Breadbin   Armadillo Breadbin

Get Updates (it's free) Enter your email to get FREE blog updates

One response to “Sleek and Stylish Breadbin – Armadillo Breadbin” - Add yours!

  1. March 6, 2009

    Personaly, I like this idea. It’s futuristic looking and I think it could match many kitchens and I congradulate the inventor of this product… GOOD IDEA!

One Trackback

  1. [...] Lådan är 43,5 cm lång, 30 cm djup och 28 cm hög. Den är tillverkad i aluminium, trä och plast och har en totalvikt på hela 8 kilo. Cirka 870 kronor får man betala för bältdjursbrödlådan. (Via Freshome) [...]